Välkommen till Viola da Gambaföreningen

Vi startar nu upp vår hemsida igen, men arbetet med att återställa innehållet är inte helt slutfört. Det återstår bl.a. att kolla länkars aktualitet och vi hoppas därför att du som besöker sidan har överseende med att det någon gång blir fel.

Sveriges och Nordens enda förening för alla som är intresserade av instrumentet viola da gamba.

Viola da gamba-föreningen är en förening som har som mål att skapa och vidmakthålla ett nätverk för intresserade av instrumentet viola da gamba och dess musik. Föreningen vill bl.a. hjälpa till med att organisera spelträffar, ordna kurser, främja nykompositioner, informera om kurser och konserter samt fungera som ett allmänt forum för gambafrågor.

Matrikeln upptar medlemmar från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bland dessa finns amatörer och professionella, tillverkare av instrument och stråkar och de som bara älskar instrumentets klang.

Alla är hjärtligt välkomna!