Välkommen till Viola da Gambaföreningen.

Viola da gamba-föreningen är en förening som har som mål att skapa och vidmakthålla ett nätverk för intresserade av instrumentet viola da gamba och dess musik. Föreningen vill bl.a. hjälpa till med att organisera spelträffar, ordna kurser, främja nykompositioner, informera om kurser och konserter samt fungera som ett allmänt forum för gambafrågor.

Sveriges och Nordens enda förening för alla som är intresserade av instrumentet viola da gamba.

Matrikeln upptar medlemmar från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bland dessa finns amatörer och professionella, tillverkare av instrument och stråkar och de som bara älskar instrumentets klang.

Alla är hjärtligt välkomna!


Nytt Gambablad ut – nr 8 – se under nyheter

Där finns för övrigt övriga utskickade Gamba-blad.


Lyckad spelhelg 7-8 januari

Föreningens ordförande, Jeanette, kunde hälsa dryga dussinet gambaspelare välkomna till Viktor Rydberg-gymnasiet denna helg, i ett snötäckt Stockholm. I vanlig ordning var det en brokig blandning av gambister, alltifrån väldigt många års erfarenhet till nybörjare. Alla sattes vi ihop i consort-grupper utifrån anmälda kunskapsnivåer och ganska snart fylldes rum och korridor av sköna klanger.

Styrelsen planerar återkomma med ett utförligare referat och lite bilder.

Vi arbetar nu för en spelhelg i maj, kombinerat med föreningens årsmöte. Det kommer information via medlemsutskick.


Musiktips

Schenck, Johan (1660–1717?): Le Nymphe di Rheno op. 8

12 Sonatas for 2 violas da gamba, edited by Leonore and Günter von Zadow. Le Nymphe di Rheno is one of the most beautiful works for two viols and belongs to the standard repertoire of many viola da gamba players. Johan Schenck published the work in 1702. These twelve sonatas, with movements of differing difficulty, display a fusion of Italian, French, and German influences. Edition Güntersberg.

Finns hos Edition Walhall (hemsidan öppnas i ny flik), tyska Magdeburg, Richard-Wagner-Straße 3.


Carl Friedrich Abel

Känd tysk viola da gamba-spelare – (1723-1787)

Carl Friedrich AbelKarl Friedrich Abel, född  i Köthen, död  i London, var en tysk tonsättare och virtuos på viola da gamba.

Abels far var även han gambist och en äldre bror, August Abel (1717–1794) var en framstående violinist. Abel studerade för Johann Sebastian Bach och fick sedan anställning under Johann Adolph Hasse vid hovkapellet i Dresden. Abel blev dock osams med Hasse, och begav sig ut på resa.

Slutligen kom han 1759 till London där han tillsammans med Johann Christian Bach ledde en rad berömda konserter .

Som gambaspelare var Abel särskilt beundrad för sitt uttrycksfulla sätt att framföra långsamma satser. Som kompositör var Abel av sin samtid högt skattad, även i Sverige, som en i raden av de mästare som stilistiskt föregick de stora wienklassikerna. Han har efterlämnat bland annat konserter, stråkkvartetter och sonater.

(wikipedia.org)